Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja, czyli wzorcowanie przyrządów pomiarowych to niezwykle istotny proces, który ma obecnie szerokie zastosowanie. Trudno wyobrazić sobie wykorzystywanie przyrządów pomiarowych, które nie przeszły procesu wzorcowania. Tylko bowiem kalibracja daje pewność, że pomiary są rzetelne i można nim ufać.

Na czym polega proces kalibracji? W precyzyjnie ustalonych warunkach porównuje się wskazania sprawdzanego przyrządu ze wskazaniami urządzenia, które określane jest wzorcowym. Uzyskane w ten sposób wyniku pomiaru są podstawą do tego, aby wystawić świadectwo wzorcowania, czyli poważny dokument, który w wielu wypadkach jest niezbędny.

Świadectwo wzorcowania podkreśla, że dany przyrząd mierzy dokładnie, rzetelnie, a uzyskane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Świadectwo wystawiane jest według ściśle określonego wzoru, który znaleźć można na witrynie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. Trzeba pamiętać, że dokument ten musi zawierać określone informacje. Są to między innymi nazwa przedmiotu oraz uzyskane wyniki.

Proces kalibracji ma ogromne znaczenie i w wielu wypadkach zrezygnowanie z niego jest po prostu niemożliwe. Kiedy trzeba przeprowadzać wzorcowanie przyrządów pomiarowych? Jest to wymagane wszędzie tam, gdzie błędy w pomiarach mogłyby odbić się negatywnie na naszym zdrowiu lub życiu. Nie trudno więc domyśleć się, że kalibracja przyrządów pomiarowych wykonywana jest między innymi w przypadku urządzeń stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. To tutaj najdotkliwiej odczuwane są wszelkie – nawet naprawdę niewielkie – pomyłki. Pomyłek należy unikać również w przemyśle spożywczym. Stosowane w nim przyrządy są także poddawane kalibracji.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że proces wzorcowania nie może być przeprowadzany przez dowolnie wybrane firmy. Wykonują go instytucje metrologiczne o zasięgu krajowym oraz ściśle określone laboratoria. Jednocześnie trzeba pamiętać, że laboratoria, które mogą wykonywać kalibrację urządzeń pomiarowych muszą spełniać wymagania stawiane przez Polskie Centrum Akredytacji. Znaleźć można je, wchodząc między innymi na witrynę internetową wymienionej instytucji.

Proces kalibracji przyrządów pomiarowych ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Źle działające maszyny odpowiedzialne za dozowanie składników rozmaitych leków mogą sprawić, że ktoś naprawdę poważnie się zatruje. A to zawsze oznacza ogromne problemy. Dlatego z kalibracji przyrządów pomiarowych nigdy nie należy rezygnować. Rezygnacja byłaby postępowaniem nieodpowiedzialnym.

Autor

Ewa Kowalkiewicz

Redaktor topapartaments.pl - Projektant wnętrz

Zobacz również